ประวัติคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ยุคที่ 1 ถึงยุคที่ 5 (ประวัติคอมพิวเตอร์ 5 ยุค)

Advertisement


มารู้จักกับ ประวัติคอมพิวเตอร์

ประวัติคอมพิวเตอร์

เรามารู้จักกับ คอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้น กับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ มาอ่านกันเลยค่ะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะ เพราะคอมพิวเตอร์กำเนิดขึ้นมา 50 ปีนี้เอง แต่ดูตอนนี้สิตามห้างสรรพสินค้าก็มีออกมาวางขายหลายแบบ แล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนั้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันเรามาดูกันค่ะว่าคอมพิวเตอร์พัฒนามาอย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นกันที่ยุคประวิติศาสตร์เลยนะค่ะ

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีผลการใช้มากจากการคำนวณคณิตศาสตร์ และเครื่องคำนวณอย่างแรกในยุคประวัติศาสตร์ก็คือ “ลูกคิด” ที่เราใช้ในการคิดเลขนี่แหละค่ะในสมัยนั้นนิยมใช้ในหมู่ชาวจีน นับเวลาได้ประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว

ลูกคิด

ลูกคิด

ส่วนเครื่องคำนวณที่นับว่าเป็นเครื่องคำนวณตัวเลขเครื่องแรก ในปี พ.ศ. 2185 เป็นเครื่องคำนวณของนาย เบลล์ ปาจคาว (Blaise Pascal) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เครื่องนี้สามารถคำนวณบวกและลบเลขได้ ใช้การทำงานด้วยกลไกเฟืองขบต่อกัน

Blaise  Pascal

Blaise Pascal

เครื่องกลสำหรับการคำนวณชื่อ pascaline

เครื่องกลสำหรับการคำนวณชื่อ pascaline

ต่อมาในปี พ.ศ. 2215 ก็มีผู้คิดเครื่องคำนวณที่สามารถที่จะคูณและหารได้ คือ นาย กอสฟิต (Gottfried Von Leibniz) ชาวเยอรมัน

Gottfried Von Leibniz

Gottfried Von Leibniz

จากเครื่องคำนวณทั้ง สองเครื่องก็มีการพัฒนาขึ้นอีกครั้งในช่วงที่อุตสาหกรรมทอผ้าที่กำลังรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. 2336   ก็มีผู้พยายามคิดค้นเครื่องทอผ้าอัตโนมัติ ที่ทำงานด้วยกลไก และมีบัตรเจาะรูเป็นโปรแกรม สั่งให้เครื่องทำงาน ผู้ที่คิดค้นก็คือนาย ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู คำนวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ หลักการของชาว ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) นี้นะค่ะ เป็นที่น่าทึ่งและน่าสนใจ จนได้น้ำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมสมัยใหม่

นาย ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ถูกยกย่องว่าเป็น บิดาของคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐาน คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน

Charles  Babbage

Charles Babbage

และได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ ขึ้นมามากมายหลายขนาด  ทำให้เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างจัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุค ดังต่อไปนี้เลยค่ะ

 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2497 – 2501)

หลอดสุญญากาศ

หลอดสุญญากาศ

คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้ “หลอดสุญญากาศ” (Vacuum tube) ใช้การควบคุมการทำงานเครื่อง เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยังมีขนาดใหญ่มาก ใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากและราคาแพง ทำให้เครื่องมีความร้อนสูงจึงมักเกิดข้อผิดพลาดง่าย

คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502 – 2507)

ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์

คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ “ทรานซิสเตอร์” (Transistor) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กกว่ายุคแรก ต้นทุนต่ำกว่า ใช้กระแสไฟฟ้าและมีความแม่นยำมากกว่า นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังได้มีการคิดภาษาเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) จึงทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2508-2513)

วงจรไอซี

วงจรไอซี

คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ “วงจรไอซี” (Integrated Circuit)  เป็นสารกึ่งตัวนำที่สามารถบรรจุวงจรทางตรรกะไว้แล้วพิมพ์บนแผ่นซิลิกอน(Silicon) เรียกว่า “ชิป” ทำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้มาก

คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2514-2523)  

วงจร LSI

วงจร LSI

คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ “วงจร LSI”  (Large-Scale Integrated Ciruit) ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกันเป็นการรวมวงจรไอซีจำนวนมากลงในแผ่นซิลิกอนชิป 1 แผ่น สามารถบรรจุได้มากกว่า 1 ล้านวงจร ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้เกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรที่สำคัญสำหรับการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นั่นคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกว่า “ไมโครโปรเชสเซอร์”

คอมพิวเตอร์ยคุที่ 5 (พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน)

คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ “วงจร VLSI” (Very Large-Scale Integrated Ciruit) เป็นการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างชัดเจน มีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก

 

3.93 avg. rating (78% score) - 15 votes

Advertisement


แนะนำ :)