รอบรู้เรื่อง โรคหอบหืด อาการของโรคหอบหืด การรักษา

Advertisement


โรคหอบหืด

โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่สามารถพบได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก รวมไปถึงผู้สูงอายุ โรคหืด หรือโรคที่คนทั่วไปเรียกว่าโรคหอบหืดนั้น  เกิดจากการอักเสบของหลอดลมชนิดเรื้อรังของหลอดลม แล้วก็จะทำให้มีการถูกกระตุ้นในความไวผิดปกติต่อสารกระตุ้น เช่นสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไรฝุ่น เกสรหญ้า เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ต่าง ๆ  มลภาวะและอากาศที่เป็นพิษที่มีอัตราสูงขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ รวมถึงสภาพความเป็นอยู่แบบเมืองซึ่งแออัดทำให้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจได้ง่าย และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรที่นิยมสูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มของผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหอบขึ้น

โรคหอบหืดอาการของ โรคหอบหืด

  • แน่นหน้าอก
  • หายใจมีเสียงหวีด
  • อาการหอบขึ้นมา
  • ไอ โดยเฉพาะเวลาไอกลางคืน
  • ออกกำลังกายได้ในเวลาที่น้อยลงกว่าปกติ
  • เวลาที่เป็นหวัดอาจจะมีอาการไอนานกว่าปกติ เช่นไอนานกว่า 1-2 สัปดาห์ขึ้นไป

การป้องกันการเป็น โรคหอบหืด

หลีกเลี่ยงสารก่อถูมิแพ้ชนิดต่างๆ  อย่างเช่น ไรฝุ่น เกสรหญ้า เกสรดอกไม้  ขนสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นขนแมว ขนสุนัข รวมถึงควันพิษ ควันบุหรี่ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นของ โรคหอบหืด ขึ้นมาได้

การรักษาโรคหอบหืด

อันดับแรกแพทย์จะแนะนำผู้ป่วยว่า โรคหอบหืด ให้ความรู้เรื่อง โรคหอบหืด นั้นเป็นอย่างไร การดำเนินโรคจะเป็นอย่างไร การใช้ยาจะเป็นอย่างไร จะปฏิบัติตัวอย่างไร

แพทย์จะแนะนำควรจะหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง

การใช้ยาปัจจุบัน ยารักษาโรคหอบหืด มีการพัฒนาไปอย่างมาก จนกระทั้งทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันใกล้เคียงกับคนปกติ อาจจะไม่มีอาการเลย ถ้าไม่บอกก็จะไม่ทราบว่าเป็น โรคหอบหืด ก็จะมีทั้งยาบรรเทาคือยาไม่ต้องใช้ประจำ หรือว่ายาที่มีการควบคุมอาการ ซึ่งผู้ป่วยก็ต้องใช้ประจำ ซึ่งปัจจุบันก็ใช้ง่ายเป็นยาในรูปชนิดยาสูด ผลข้างเคียงในระยะยาวก็แทบจะน้อยมาก

การรักษาวิธีสุดท้าย ก็เป็นการรักษาด้วยวิธีที่เราเรียกว่า การฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้  ซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง แต่ก็จะต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินว่า ผู้ป่วยรายใดเป็นผู้ป่วยที่เหมาะสมโดยการรักษาโดยวิธีนี้ ก่อนที่จะรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยก็จะต้องได้รับการทดสอบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดก่อน เมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสารภูมิแพ้ชนิดนั้น ๆ อีกในอนาคต ผู้ป่วยก็จะมีอาการน้อยมาก หรือแทบไม่มีอาการเลย อีกทั้งอาจจะลดยาที่ใช้รักษา โรคหอบหืด ที่ใช้เป็นประจำอีกด้วย

ยารักษาโรคหอบหืด

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Advertisement


แนะนำ :)