อาการ อัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม

Advertisement


อัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม

อัลไซเมอร์

โรคที่สังคมไทยต้องให้ความสนใจและดูแลกันอย่างจริงจัง นั่นก็คือ โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่ไม่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นที่จะมีปัญหาต่อคุณภาพชีวิตต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน แต่ว่าคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดก็ต้องตระหนักถึงโรคนี้เป็นอย่างดีด้วยนะค่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่สำคัญที่ต้องดูแลคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคนี้อย่างที่ทราบกันมักจะพบกับผู้ที่สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึง โรคอัลไซเมอร์ นี้เมื่อเป็นแล้วจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร และการดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ควรทำอย่างไรค่ะ

โดยอาการของโรคอัลไซเมอร์แล้ว จะมีอาการที่ค่อยเป็นค่อยไป และจะเริ่มเข้าสู้ระดับของความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  จะมีอาการที่หลงๆ ลืม ๆ บางทีพึ่งรับรู้ข้อมูลมาเมื่อไม่นาน หรือว่าไม่กี่นาทีก็เกิดอาการลืมตลอด มีผลกระทบต่อความคิด การใช้เหตุผล ทุกอย่างของการใช้ชีวิตประจำวันนี้ทำให้กระทบต่ออะไรบ้างนั้น เช่น การพูด การอ่าน การเข้าใจ การฟัง และอื่นๆ ที่ตามมาอีกมากมาย  แลประกอบกับด้วยสภาวะจิตใจ อารมณ์ก็แปรปรวนไปด้วย อาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่าย โมโหง่ายหรือว่าอาจจะมีอาการซึมเศร้า จนที่สุดแล้วก็นำมาสู่ปัญหาของตนเองและคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็ไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เพราะว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมเข้ามาอีกด้วยหลายๆ อย่าง โรคอัลไซเมอร์นี้สามารถที่จะเกิดได้กับทุกคน และในเรื่องของการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ในขณะนี้ก็ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้รวมไปถึงวิธีการป้องกันอีกด้วยค่ะ ดังนั้นเรื่องราวของพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราก็มีความจำเป็นอย่างสูงสุดเช่นกัน ว่าควรจะมีการปรับพฤติกรรมอย่างไร เช่น การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่น ผักผลไม้ ปลา และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้นค่ะ

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยทางกายอื่น ๆ พอสมควร ไม่ใช่แค่ว่าเจ็บป่วยแล้วเราจะป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาให้เพียงพอแล้ว แต่ว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต้องการการดูแลทางด้านร่างกายแล้วก็ดูแลทางด้านจิตวิญญาณจิตใจของคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย อาจจะเป็นงานที่หนักหนาแล้วก็เหนื่อยมากกับผู้ที่ดูแล

หลักการสำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ คือการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยความเคารพและความรักษา เพราะผู้สูงอายุท่านเป็นพ่อแม่ของเราถึงแม้ว่าพฤติกรรมจะกลับไปเป็นเด็กอีกรอบ ต้องมีการเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วย

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Advertisement


แนะนำ :)